Logo ISO21500Rob van Deelen, Teus Walpot en Jack van Vliet

De procedures voor projectmanagement bij KH Engineering zijn opgezet volgens de internationale projectmanagementstandaard ISO 21500. Door implementatie en certificering volgens deze norm stimuleren wij onze projectmanagers om op uniforme wijze te werken met voldoende ruimte voor individuele invulling. Hierdoor kunnen we efficiënter werken en is het eenvoudiger om ondersteunende applicaties verder te ontwikkelen.

Het streven past binnen de verdere professionalisering van de werkwijze van KH Engineering. Manager Operational Excellence Rob van Deelen licht toe: ‘Al langere tijd hadden we het idee dat we meer uniform zouden moeten werken. Destijds hadden we te maken met verschillen in de werkwijze van projectmanagers in Schiedam, Amsterdam of Antwerpen. Bovendien leidde de komst van nieuwe collega’s vanuit diverse acquisities ook tot verschillen in aanpak.’

Geen compromis

De oplossing voor het wegnemen van deze verschillen lag volgens Rob niet in het zoeken naar een compromis. ‘Wij stelden vast dat de voorgeschreven richtlijnen voor projectmanagement volgens ISO 21500 uitstekend zijn en goed toepasbaar voor ons. Zo hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. We spraken dus af dat we op een uniforme manier gaan werken qua projectmanagement. Dat is veel efficiënter en je kunt ook gemakkelijker je processen verbeteren, doordat je de aanpak gemakkelijker kunt vergelijken.’

Certificering projectmanagers

‘De methodiek die we gebruiken’, vervolgt Rob, ‘ondersteunen we met een zelf ontwikkelde applicatie binnen ons projectmanagementsysteem iPMT. Daarnaast werken we momenteel aan certificering van onze Project Managers volgens ISO 21500. Dat zal gebeuren door auditoren van TSTC. Met een belangrijk aandachtspunt: in de training wordt de link gelegd met de KH Engineering-invulling van de ISO 21500-norm. Op die manier zorgen we ervoor dat de nieuwe werkwijze ook echt goed aansluit bij onze wensen.’

Goede indruk

Met de nieuwe, uniforme en gecertificeerde werkwijze kunnen we niet alleen effectiever werken, het maakt ook een goede indruk bij de klant, stelt Rob. ‘Het biedt eenduidigheid en kwaliteit en staat garant voor professionaliteit. Natuurlijk blijft er ruimte voor verschillen, de ene projectmanager is de andere niet. Maar je moet altijd terug kunnen vallen op de standaard werkwijze.’

Jack van Vliet:
‘Onderscheiden op de markt’

‘In feite werken we al een hele tijd volgens deze methode, maar ik zie het als een goede stap om dit formeel te bevestigen met certificering’, zegt Manager Projects Jack van Vliet. ‘De ISO 21500-richtlijn geeft meer structuur door de vijf stappen waar een project doorheen gaat heel helder uiteen te zetten. We beginnen nu met een groep van tien Project Managers, die de training gaan volgen én gecertificeerd zullen worden. Uiteindelijk willen we alle Project Managers de training laten volgen. Op die manier laten we zien dat we gestructureerd werken en met het ISO 21500-certificaat kunnen we ons ook onderscheiden als voorloper op de markt.’

Teus Walpot:
‘Benieuwd naar de cursus’

Projectmanager Teus Walpot gaat de training ISO 21500 als een van de eerste collega’s volgen. Hij begint half oktober. ‘Hoewel ik decennia aan projectervaring heb, dompel ik me graag onder in de cursus ISO 21500’, zegt Teus. ‘Deze methode biedt de bouwstenen, die je voor gestructureerd projectmanagement nodig hebt, op een eenduidige en overzichtelijke manier aan. We gaan deze methode gebruiken, voorzien van een “KH-sausje”. Ik ben benieuwd naar de toegevoegde waarde ervan voor KH Engineering!’