Editie 01 KHEngine extern BuildingTheFuture KeesVonk1

Kees vonk:

Samen bouwen aan de toekomst

Naast een zeventigjarige historie is er een langdurige toekomst weggelegd voor KH Engineering, stelt Commercieel Manager Kees Vonk. ‘Samen bouwen we aan die toekomst: enerzijds door steeds nauwer samen te werken met onze klanten, anderzijds door innovaties, services en markten uit te breiden.’

‘Na zeventig jaar KH Engineering ontkom ik er niet aan heel even terug te kijken’, zegt Kees Vonk. ‘Kort na de Tweede Wereldoorlog ontmoetten Willem Keyer en Henck Ness elkaar achter de tekentafel en samen besloten zij in 1949 de voorloper van KH Engineering op te richten om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van de  industrie in Nederland. Diezelfde industrie is anno 2020 nog steeds een van de drijvende krachten achter het succes van ons – inmiddels full service multidisciplinaire – ingenieursbureau. Maar voor de rest is er heel veel veranderd. Ons bedrijf ontwikkelde zich in de breedte van dienstverlening en markten, en ook geografisch: inmiddels werken we in Nederland en België én steeds meer in Duitsland.’

Process Engineering en EPCM

Als eerste belangrijke mijlpaal in de professionalisering van KH Engineering noemt Vonk de vorming en het uitbouwen van de afdeling Process Engineering. ‘Daar werken mensen die de processen van onze klanten door en door kennen en procesverbeteringen kunnen uitwerken, bijvoorbeeld voor lagere milieubelasting of hogere kwaliteit/kwantiteit in de productie. Een andere belangrijke ontwikkeling is de groei naar EPCM-dienstverlening: voor een groeiend aantal klanten voeren we zeer grote projecten uit, inclusief alle engineering, procurement en construction management.’

Tegelijkertijd samenwerken

In de afgelopen jaren is volgens Vonk de allergrootste verandering dat alle technische disciplines tegelijkertijd samenwerken aan een (3D-)ontwerp. ‘Vroeger ging dat sequentieel. Nu werken we allemaal synchroon en veelal locatie-onafhankelijk. Concurrent engineering, noemen we dat. Daarmee is trouwens goede communicatie belangrijker dan ooit geworden.’ Dat is een van de redenen dat KH Engineering werkt aan een gemeenschappelijk communicatieplatform met de klant. Vonk: ‘Zo kunnen we de communicatie nog sterker maken en doorlooptijden verkorten. Bovendien krijgt de klant meteen real-time inzicht in het ontwerpproces en kan de opdrachtgever ‘live’ prioriteiten aangeven in onze werkzaamheden. Dat is een nieuwe stap op weg naar nog meer transparantie en digitalisering van werkprocessen.’

Een mooie toekomst

Met de blik vooruit ziet Vonk een mooie toekomst voor KH Engineering. ‘Ten eerste: zolang we als consumenten blijven consumeren en we industriële bedrijven hebben in Nederland, België en Duitsland, is er ook toekomst voor ons bureau. Installaties moeten altijd aangepast worden, dat hebben de afgelopen zeventig jaar procesindustrie in onze landen wel bewezen.

Verder zie ik geografische groeimogelijkheden voor KH Engineering: we werken nu al steeds meer in Duitsland en dat zie ik alleen maar toenemen. Logisch: de industrieën in Nederland, België en Duitsland zijn sterk met elkaar verbonden, soms zelfs fysiek met pijpleidingen.’

Editie 01 KHEngine extern BuildingTheFuture workplace2

Innovatie en transitie

Een belangrijk laatste groeipad is dat van innovatie en transitie. ‘Juist de chemische industrie kan een hoofdrol vervullen in de energie- en grondstoffentransitie, omdat zij zeer flexibel is en haar processen kan aanpassen aan nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld met nanotechnologie, en nieuwe materialen afkomstig uit de lucht- en ruimtevaart. Denk aan verven die nooit verkleuren of kleding die je nooit hoeft te wassen. Die nieuwe technologieën zullen de chemische procesindustrie blijvend veranderen. En de fossiele markt zal stapje voor stapje door ontwikkelen naar groene chemie, op basis van hernieuwbare grondstoffen. Binnen de pharma industrie ontwikkelen zich continue producten en is schaalvergroting van belang om de wereldbevolking te blijven voorzien van nieuwe en nog niet gekende behoeftes.

KHE 20032 puzzel letters RI2Al deze ontwikkelingen vragen om steeds nieuwe aanpassingen aan en nieuwbouw van installaties en maakt het ons werkveld boeiend. Kortom: ik voorspel een dynamische toekomst voor KH Engineering, waarin wij een belangrijke rol spelen in ‘building the future’!