HET DIGITALE MAGAZINE VAN KH ENGINEERING.

Na onze jubileumuitgave in het eerste kwartaal, volgt hierbij de lente editie! Een lente die voorafgegaan is door het COVID-19 virus en welke ons dagelijks leven volledig heeft veranderd. Dit heeft voor onze opdrachtgevers een grote impact en vereist veel aanpassingen in de organisatie, productie en nieuwe logistieke oplossingen. In deze tweede editie zien we mooie artikelen die de ontwikkelingen in samenwerken en dienstverlening weergeven. Ontwikkelingen die versneld zijn toegepast en blikken we vooruit naar de nabije toekomst.

Er zijn bijzondere projecten die tot afronding komen dit jaar en nieuwe relaties worden verwelkomd. Tevens blijft KH Engineering werken aan haar deelname aan klimaat gerelateerde projecten in de industrie en bebouwde omgeving of juist met ondernemingen die werken aan demonstratie projecten. Ook hierin vindt de geïnteresseerde KH Engineer haar of zijn weg en levert deze editie een mooie kijk vooruit op wat de aankomende tijd staat te gebeuren. Voorbeelden zijn recycle, productie van Char om CO2 te binden, warmtenet en elektrificeren.

Binnen het ingenieursbureau zelf ontstaan kennisgroepen op afdelingsniveau, een geweldig initiatief dat sterk wordt gewaardeerd. De economische impact en nieuwe behoeftes binnen de diverse marktgebieden worden steeds zichtbaarder. Economische voorspellingen zijn er volop en deze interpreterend kunnen we zien dat er een disbalans zal blijven tussen vraag en aanbod. Onze economieën zijn veelal open economieën die dus succesvol zijn bij een goede  aansluiting in de wereldmarkt. Deze wereldmarkt is ontwikkeld langs globalisering en we verwachten dat deze een andere wending gaat nemen en zo de vraag en aanbod gaat beïnvloeden. Denk aan kortere logistieke/supply chain oplossingen, minder mondiaal transport en meer flexibiliteit in productie of gebruik van bedrijfsmiddelen.

We anticiperen hierop en verwachten meer projectvolume in de brede zin van Lifetime Extension, Safety en Compliance en flexibilisering in productie of gebruikersdoelstellingen voor industrieel vastgoed. 
   
Editie02_Voorwoord_RLA 3036 uitsnedeNu we ruim een maand op social distance actief en digitaal verbonden zijn, zien we ook dat er behoefte is aan meer onderlinge collegiale verbinding. Niet alleen professioneel in de werkprocessen waar we samen in werken in Project omgeving, maar zeker ook in sociaal opzicht. Juist één van de meest herkenbare waardes binnen onze onderneming. Met de opdrachtgevers wordt op diverse manieren de communicatie tot stand gebracht, is er veel onderling begrip vanwege de gewijzigde omstandigheden en wordt door creativiteit in te zetten en hulpvaardig te zijn systemen, software en vooral extra tijd en aandacht aan elkaar gegeven.

Kees Vonk (Commercieel Manager) en Willem Pronk (CEO)

#STAYSAFE #ALLEENSAMEN