doe de gratis atex apk

Editie04_ATEX _Twan_RLA 1026 bewerkt Copy Large 2Twan van den Broek

Wanneer heeft u voor het laatst uw ATEX-documentatie gecheckt? Op die vraag hebben veel asset owners niet meteen een antwoord paraat. KH Engineering helpt hen met de ATEX-APK: een gratis tool waarmee je in mum van tijd weet of je nog voldoet aan wet- en regelgeving.

Iedere werknemer heeft recht op een veilige werkplek. Dat is wettelijk vastgelegd. En omdat de ene werkplek de andere niet is, zijn er ook verschillende regels waaraan de werkgever moet voldoen. Een van die sets regels heeft betrekking op het voorkomen van explosiegevaar, zoals bedoeld in de Europese ATEX 153-richtlijn. Deze richtlijn stelt dat werkgevers de risico’s van explosies voor hun werknemers moeten identificeren en minimaliseren. De beoordeling moet schriftelijk zijn vastgelegd en actueel worden gehouden, ook bij wijzigingen aan het proces of de installatie. Bedrijven in Nederland gebruiken vaak de normen NPR 7910-1 en 2 bij het vaststellen van de ATEX-zones.

Nieuwe ATEX-zonering

Editie04_ATEX APK_zoneringNu is het zo dat de Nederlandse praktijkrichtlijnen voor het beoordelen van zones met explosiegevaar (NPR 7910-1 en NPR 7910-2) onlangs zijn herzien. Dit kan hebben geresulteerd in een afwijkende gevarenzone-indeling voor installaties. ‘Er is bijvoorbeeld nu een nieuwe zone toegevoegd: “inert gebied”. Deze zone mogen asset owners nu aanmerken als explosieveilige zone. Dat kan gevolgen hebben voor de daar toegepaste apparatuur’, vertelt Senior Consultant HSSE Twan van den Broek. 

Inspectie doorstaan

Veel bedrijven kennen niet alle ins en outs van de ATEX-wetgeving, weet Twan. ‘Wij willen hen graag helpen met onze expertise. Daarom bieden wij de gratis ‘ATEX APK’ aan. Aan de hand van een korte vragenlijst kunnen wij een ATEX APK uitvoeren om vast te stellen of een organisatie nog voldoet aan de wet, aangaande werkzaamheden in gebieden met explosiegevaar. Zo weet je snel of je ATEX-documentatie een toekomstige inspectie zou doorstaan. Mochten er aanpassingen nodig zijn, dan staat het de bedrijven volkomen vrij om die wel of niet door KH Engineering te laten doorvoeren. Ze weten dan in elk geval dat we het allemaal voor hen kunnen regelen!’

Gratis aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor gratis ATEX APK. Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met Twan via twan.vanden.broek@khe.eu.