Circulair ondernemen_Donald Roels resizeDONALD rOELS

Het doel van veel bedrijven in de industrie is helder: klimaatneutraal zijn in 2050. Roadmaps worden opgezet en er wordt hard gewerkt aan nieuwe technologieën om circulariteit te bereiken en biobased grondstoffen in te zetten. Maar hoe verzilver je die nieuwe technologieën en hoe integreer je die in een efficiënt productieproces? En hoe zet je die innovatie met een realistische planning en begroting in de markt? ‘Juist daar ligt onze meerwaarde’, zegt Donald Roels, Process Engineering Consultant bij KH Engineering.

New Energy & Infrastructure

‘We hebben onze dienstverlening onlangs uitgebreid’, vertelt Donald. ‘In lijn met onze missie en visie hebben we het marktsegment New Energy & Infrastructure opgezet. Hiermee concentreren we alle kennis over de transitie naar een fossielvrije economie. Deze kennis en diensten kunnen direct worden toegepast in de andere marktsegmenten; Chemical, Hydrocarbon, Life consumer, Pharma en Storage & Logistics. Logisch, omdat zowel vanuit de landelijke als de Europese overheid de noodzaak tot CO2-reductie voor alle takken van industrie is aangescherpt.’

Puzzelstukjes combineren

Donald Roels beschikt over ruim vijftien jaar ervaring in proces- en projectengineering. Zijn uitgebreide technische bagage en kennis zijn direct inzetbaar in industriële projecten. Om de visie van KH Engineering met het nieuwe marktsegment kracht bij te zetten, is Donald vanaf het begin in zijn rol als consultant betrokken. Hij richt zich hierbij juist op de vroegste projectfases en vernieuwende technologieën. Donald merkt dat niet alleen bestaande klanten bij KH Engineering aankloppen, maar ook start- en scale-ups. ‘Voor bestaande bedrijven is het zaak om hun roadmap naar significante CO2-emmissiereductie op te stellen, waarbij vaak inzet van nieuwe technologieën vereist is. Aan de andere kant zien we veel nieuwe initiatieven ontstaan voor circulaire oplossingen. Al deze vernieuwende technologische oplossingen zijn op zichzelf kleine, maar noodzakelijke stukjes in de totale puzzel van verduurzaming. Klanten wenden zich tot ons om te vragen hoe ze de puzzelstukjes kunnen combineren op een projectmatige manier. Met onze kennis van engineering en de procesindustrie helpen wij dat te realiseren. Bovendien koppelen we een realistische begroting en planning aan het ontwerp en kunnen we veelal ook adviseren in mogelijke subsidietrajecten.’

Lokale oplossingen

KH Engineering is breed en flexibel inzetbaar. Donald geeft een paar voorbeelden. ‘De ene keer kijken we naar de haalbaarheid van toepassing van mechanische damprecompressie in een industriële productie-omgeving, waarmee je zonder inzet van fossiele brandstoffen stoomcondensaat weer kunt opwerken naar processtoom. Een andere keer vraagt een afvalverwerker ons om een concept voor een geïntegreerde afvalscheidingslijn te beoordelen, waardoor zij specifieke deelstromen uit het huisvuil kunnen halen die dan hergebruikt kunnen worden in de keten. Ook hebben we contact met start-ups die op het punt staan hun biobased of circulaire technologie op een commerciële schaal te gaan ontwikkelen en daarbij ondersteuning zoeken, zowel in projectmatige uitvoering als engineering.’ Een andere verandering die Donald merkt, is dat het vaak gaat om kleinere lokale oplossingen. ‘Re- of upcycling van grondstoffen vindt bij voorkeur dicht bij de bron plaats, waardoor de installaties in het algemeen compacter zijn. Het voordeel hiervan is dat het ontwerp gestandaardiseerd kan worden en relatief eenvoudig op andere locaties te implementeren is.’

Praktische slag

'In alle gevallen maken wij voor de klant de praktische slag’ zegt Donald. Circulair ondernemen 3‘We leggen de ideale basis voor hetgeen zij willen bereiken. Doet de installatie straks wat je wilt dat ‘ie doet? Ook zetten we specifiek gevalideerde methoden in, zoals value engineering. Deze methode richt zich op het definiëren van functionaliteiten in het ontwerp of de beoogde oplossing: kun je een dure en wellicht onrendabele extra bewerkingsstap wellicht beter weglaten? Zo maken we een goede zuivere berekening en een inzichtelijk proces dat veilig is voor mens en milieu.’

Duurzaamheidstarget

Donald ziet de toekomst van de nieuwe focusmarkt New Energy & Infrastructure rooskleurig tegemoet. ‘De industrie heeft een duurzaamheidstarget gekregen, dat voor elk individueel bedrijf geldt. De roadmaps naar significante CO2-emissireductie in 2030, waar veel bedrijven aan werken, zijn meestal plannen in hoofdlijnen. KH Engineering maakt die plannen concreet. Wat moet er aan je proces veranderen om die doelen te halen? Heb je genoeg plek op je locatie? Wat betekent het voor je infrastructuur en welke kosten brengt dat met zich mee? Daarnaast is er uiteraard aandacht voor mogelijke veranderingen in de bedrijfsvoering. Wij zorgen voor de concrete en praktische invulling van de doelstellingen in voorspelbare projecten. Voor al deze opdrachten geldt: hoe eerder we aan tafel zitten, hoe beter en kostenefficiënter onze oplossingen zijn.’

Voor meer informatie over circulair ondernemen, neem contact op met donald.roels@khe.eu