Afdeling Electrical Engineering in beeld

Editie04_Electrical_content2Durk aartsma

Hoe sluit je een windpark-op-zee aan op het Nederlandse elektriciteitsnet? Hoe zorgen we ervoor dat vitale ICT-infrastructuur 24/7 door blijft werken? Bij de afdeling Electrical van KH Engineering weten ze er het nodige vanaf. Met bijna 40 collega's verdeeld over de drie KH vestigingen werkt deze afdeling aan projecten die letterlijk onder hoogspanning staan. En ook laagspanning, als dat nodig is. Met een deel van hun projecten dragen zij bij aan de energietransitie.

Senior Lead Engineer Durk Aartsma is één van de engineers. Zij werken vanuit Schiedam, Amsterdam of Antwerpen. ‘Zelf werk ik inmiddels meer dan veertig jaar in de elektrotechniek’, vertelt Durk. ‘Ik deed nog een mts-opleiding, die hebben veel elektrotechnici van mijn generatie destijds gevolgd. Toch zie ik dat veranderen. Omdat het vak zelf ook steeds inhoudelijker en uitdagender is geworden, stijgt het opleidingsniveau mee. Tot enkele jaren geleden was de instroom vanuit het hbo het grootst, tegenwoordig hebben steeds meer jonge mensen die hier komen werken een opleiding gevolgd aan de Technische Universiteit.’

Maatschappelijke uitdaging

De projecten waaraan Durk en de Electrical-teams werken, zijn heel uiteenlopend. De overeenkomst: het ontwerpen van elektrische infrastructuur voor (industriële) bedrijven, overheden en energienetwerkbeheerders. Van feasibility-studie tot detailengineering en begeleiding tijdens de uitvoering en inbedrijfstelling. ‘Zelf vind ik het prachtig om te zien hoe we ons als bedrijf hebben ontwikkeld van “tekenbureau” tot volwaardig engineeringsbureau met hoogopgeleide medewerkers die de meest complexe projecten aankunnen’, zegt Durk. ‘En dat we meehelpen aan het realiseren van een belangrijke maatschappelijke uitdaging: de energietransitie.’

Elektrificatie

Editie04_Electrical_contentDe energietransitie brengt enorm veel elektrificatie met zich mee. Processen die eerder aardolie, kolen of aardgas gebruikten, gaan stuk voor stuk over op andere energiebronnen en grondstoffen. Daarbij is elektrificatie cruciaal. KH Engineering leverde hiervoor tot nu toe een bijdrage met het ontwerp van primaire-, secundaire- of tertiaire installaties voor 150kV en 380kV hoogspanningsstations. Voorbeelden zijn het 150/36kV hoogspanningsstation op het terrein van een refinery klant in Antwerpen, het 150kV station Rijswijk en de 380kV open lucht installatie Maasvlakte. Momenteel is er nog een aantal van dit soort projecten op de afdeling in uitvoering.

Een indrukwekkend project waaraan KH Engineering meewerkte voor de secundaire installaties en de integratie van hoogspanningssystemen, zijn de letterlijk kolossale ‘Offshore High Voltage Substations BSA & BSB’. Deze kun je zien als ‘stopcontacten op zee’, waarmee de door windturbines op zee opgewekte elektriciteit wordt gekoppeld aan het elektriciteitsnet aan land.

Mooie toekomst

Vanwege de toenemende vraag naar elektrificatie voorziet Durk een mooie toekomst voor de afdeling Electrical. ‘De energietransitie heeft grote gevolgen voor de gehele energie-infrastructuur. Er moeten veranderingen komen in de opwekking, de distributie, de infrastructuur tussen stations, en de stations zelf. Genoeg werk aan de winkel, dus!’

Diensten van de afdeling Electrical engineering:

  • Conceptueel ontwerp
  • Basic Engineering
  • Detailed Engineering
  • Hoogspanningsinstallaties
  • Constructie supervisie.