VSL_Fabienne van Boomafabiënne van booma

Met een spiksplinternieuwe waterflow-kalibratie-installatie zal VSL vanaf volgend jaar industriële flowmeters kunnen testen en kalibreren. De nieuwe installatie is zes keer zo groot als hun huidige en verrijst op een nieuwe locatie op de Rotterdamse Maasvlakte. KH Engineering is nauw betrokken bij dit project.

Het Van Swinden Laboratorium (VSL) is een privaat bedrijf met een publieke taak. Het is namelijk het Nationaal Metrologisch Instituut (NMI) van Nederland. VSL legt als NMI de basis voor eerlijke handel en consumentenvertrouwen. Daartoe heeft VSL drie taken: het beheer van de nationale meetstandaarden, het ontwikkelen van nieuwe meetstandaarden – dat gebeurt vooral in Europees verband – en het uitvoeren van kalibraties, maatwerk, referentiematerialen, interlaboratoriumvergelijkingen en trainingen. Nauwkeurigheid en herleidbaarheid zijn daarbij sleutelwoorden.

Zes keer groter

Editie04_VSL picture2 rez

Op hun locatie in Dordrecht heeft VSL een waterflow-kalibratie-installatie. Daar verzorgt het bedrijf in opdracht van de industrie kalibraties van industriële flowmeters. ‘Op de Rotterdamse Maasvlakte gaan we een nieuwe installatie bouwen, die zes keer groter is dan de huidige’, vertelt algemeen directeur Fabienne van Booma. ‘Dat doen we omdat de vraag vanuit de industrie naar grotere apparatuur toeneemt.’

Nauwkeurige metingen

In de olie- en gasindustrie en de petrochemie worden zeer veel flowmeters gebruikt, die meten hoeveel product (gas, damp of vloeistof) er door een leiding gaat. Om zeker te weten dat de meter juiste en nauwkeurige metingen oplevert, moet je deze meters zo nu en dan testen en kalibreren. Dat verzorgt VSL met de waterflow-kalibratie-installatie. Die meet met behulp van water welke flow er door een industriële meter gaat. Van Booma: ‘Met de nieuwe installatie kunnen we grotere flows aan. Belangrijk, want er is in de industrie steeds meer behoefte aan kalibratie op grotere capaciteit.’

Editie04_VSL_20210429 094201 akkoord foto rezProjectvereisten

Over de projectvereisten vertelt Van Booma: ‘Toen we de eerste plannen ontwikkelden, hebben we in kaart gebracht wat we nodig zouden hebben. Ten eerste heb je een locatie nodig. Dat is ingewikkelder dan je denkt, want we moeten vrijwel trillings- en interferentievrij kunnen werken. Dat betekent dat lang niet elke plek voor ons geschikt is. Maar we vonden snel de locatie waar we, naast de nieuwe waterflow-kalibratie-faciliteit, ook onze huidige kalibratie- en testfaciliteit voor vloeibaar aardgas (LNG) naartoe zullen verhuizen. Daarbij moeten we zorgen voor een omgevingsvergunning en is er voor de waterflow-installatie een gebouw nodig waarin het klimaat zeer constant gehouden moet worden. Ook moeten we rekening houden met de vereisten om de installatie veilig, goed en ergonomisch te kunnen bedienen.’

Verhuizing

Van Booma vervolgt: ‘We hebben een aantal partijen gevraagd om een voorstel in te dienen voor de aanpak en uitvoering. van dit project. Daarbij kwam ook nog een verhuizing van onze kalibratie- en testinstallatie voor LNG, omdat die plaats moet maken voor het CO2-opslagproject Porthos van het havenbedrijf Rotterdam. KH Engineering stak er met hun voorstel met kop en schouders bovenuit. Zij zullen voor ons de verhuizing van de LNG-faciliteit, het projectmanagement, de vergunningaanvraag, de engineering en bouw van het gebouw en het inhuizen van de waterflow-kalibratie-installatie op zich nemen. Zij maakten een zeer professionele indruk, in combinatie met strak projectmanagement. De projectmanager in kwestie houdt ons vriendelijk doch kordaat bij de les. Dat vind ik belangrijk, want we moeten voorkomen dat we gedurende het project steeds met nieuwe ideeën komen. We hebben dus iemand nodig die erop toeziet dat het project binnen budget en planning afgerond wordt. In KH Engineering vonden we die partner.’

De voorbereidingen zijn al in volle gang en aan het eind van dit jaar moet de nieuwe installatie er staan. Begin 2022 volgen de verhuizing van de LNG-installatie en de ingebruikname van de waterflow-kalibratie-installatie. Voor meer informatie over dit project: VSL bouwt nieuw European Center for Flow Measurement | Vsl.nl.