Power to methanol Antwerp

Duurzaam en klimaatneutraal geproduceerde methanol is een van de methoden om de klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen. De eerste fabriek daarvoor is momenteel in ontwikkeling. Met gebundelde krachten werken zeven internationale spelers samen in een consortium aan de realisatie van deze fabriek. KH Engineering verzorgt de overall engineering van de nieuwe fabriek. 

‘Onze Antwerpse industrie heeft als gezamenlijke ambitie om in 2050 klimaatneutraal te produceren’, zegt Frederik Hofman. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van het consortium Power to Methanol Antwerp. ‘Klimaatneutrale methanol kan daarin een belangrijke rol spelen. Methanol is immers een veelgebruikte grondstof in de chemische industrie van onze regio, maar tot op heden wordt het gemaakt uit fossiele grondstoffen. Bij onze nieuwe methode gaat dat heel anders: we gebruiken duurzaam opgewekte elektriciteit om via elektrolyse water te splitsen in waterstof en zuurstof, en voegen daar afgevangen CO2 aan toe. Onze fabriek maakt hiervan vervolgens duurzame methanol, dat dan weer kan worden toegepast in verschillende productieprocessen hier in de regio.’ 

Een serieuze fabriek
Inov2020 025 8

In de afgelopen jaren hebben zeven partijen elkaar gevonden om binnen het consortium Power to Methanol Antwerp hun klimaatambities te verwezenlijken. De afgelopen jaren hebben ze heel wat tijd gestoken in de conceptontwikkeling en bijeenbrengen van de nodige technische partners. ‘In Power to Methanol Antwerp hebben we zeven partijen in het consortium bijeen: ENGIE, Havenbedrijf Antwerpen, Fluxys, Indaver, INOVYN, Oiltanking en de Vlaamse Milieuholding’, vertelt Frederik. ‘Op de site in Lillo van INOVYN, die de benodigde ruimte ter beschikking stelt, zal de fabriek worden gebouwd. Als we eind dit jaar een officiële investeringsbeslissing kunnen nemen en de vergunning wordt verleend, kunnen we van start en is de verwachting dat we begin 2023 gaan produceren. De fabriek, die flexibel zal worden bedreven, heeft dan een capaciteit waarmee het ongeveer 8.000 ton duurzame methanol per jaar kan produceren en is daarmee beslist geen demofabriek, maar een serieuze fabriek te noemen.’ 

Duurzame fabriek

Momenteel is het project in de fase dat de basic engineering is afgerond. Frederik: ‘KH Engineering verzorgt de integrale engineering van zowel het ISBL als het OSBL-deel en de integratie van de systemen die door afzonderlijke leveranciers ontworpen zijn. Bovendien zorgen zij voor de steeds nauwkeurigere cost estimates. Over KH Engineering hoor ik uitsluitend positieve geluiden, en het project verloopt tot dusver goed.’ Frederik ziet uit naar de oplevering van de fabriek, en durft zelfs al wat verder te kijken. ‘Duurzaam geproduceerde methanol heeft de toekomst, maar we moeten wel eerst de juiste markt zien te creëren. Wellicht dat klimaatneutrale methanol in het begin nog wat duurder zal zijn en daardoor steun van de overheid nodig heeft. Maar na verdere opschaling verwacht ik dat de nieuwe technologie snel concurrerend wordt. Dan is er sprake van een juiste markt en hebben we een mooi product dat ook nog eens bijdraagt aan de bestrijding van het klimaatprobleem.’

Voor meer informatie over dit initiatief raadpleeg https://powertomethanolantwerp.com/