Twan van den Broek

Nieuwbouw of uitbreiding van installaties vergt grote investeringen. Asset owners doen er daarom goed aan om nauwgezette aandacht te geven aan de benodigde bouw- en milieuvergunningen. Fouten of incompleetheden leiden namelijk onherroepelijk tot vertraging en dat is wat je beslist niét wilt, als je eenmaal de investeringsbeslissing hebt genomen. Steeds vaker ontzorgt KH Engineering zijn klanten met de benodigde vergunningaanvragen. Deze service groeit in populariteit.

RLA 8075 Broek Twan vd 1‘Vergunningen voor bijvoorbeeld de Omgevingswet, de Water wet en de Natuurbeschermingswet, in verband met uitstoot van stikstofoxide, zijn niet eenvoudig te krijgen. Je moet echt specialistische kennis in huis hebben om zo’n aanvraag in één keer goed te doen’, weet Twan van den Broek. Hij werkt als Senior Consultant HSSE bij KH Engineering. ‘Wij merken dat onze opdrachtgevers vaak snel van start willen gaan als zij eenmaal hebben besloten een bepaalde investering te doen. Dan loont het om grondig te zijn in de voorbereiding van de vergunningaanvraag. Want een afwijzing zorgt geheid voor veel vertraging. En de procedure voor de beoordeling van een complexe aanvraag duurt al gauw 26 weken, en dat is nog gerekend zonder de mogelijkheid van het bevoegd gezag om de procedure te verlengen. Tegenwoordig biedt KH Engineering onze opdrachtgevers de service om deze aanvragen gedegen voor te bereiden en de aanvraag namens het bedrijf in te dienen.’ 

Informatie verzamelen2

Vooral als het een multidisciplinair project is, kan het ingewikkeld zijn om vanuit alle disciplines de benodigde informatie op te halen. Is er bodemverontreiniging? Of is er juist beschermde natuur aangetroffen? Hoe ziet de plot en de installatie eruit qua afmetingen en gewicht? Wat wordt het energieverbruik en de uitstoot van de installatie? Allemaal zaken die van belang zijn bij de vergunningaanvraag. ‘KH Engineering zorgt ervoor dat we al die informatie verzamelen en een vergunningaanvraag doen die in één keer goed is’, vervolgt Twan. ‘Of we leveren de gegevens aan bij de klant, die ofwel de aanvraag zelf indient, ofwel via een adviesbureau. Het grote voordeel voor onze opdrachtgever is dat de coördinatie tussen engineeringdisciplines, klant en overheid op die manier gegarandeerd goed gaat, en veel sneller dan wanneer je zelf al die informatie moet verzamelen.’  

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Twan van den Broek via telefoonnummer 06-29329835 of e-mail twan.vanden.broek@khe.eu