Koole video screenshot 3D

Roel Kremer

Op de Minerals Terminal van Koole Tankstorage is een gloednieuwe en innovatieve tankautoverlading gebouwd. Hiermee kan Koole zijn klanten efficiënter van dienst zijn. Door innovatieve technologie gaat het verladen sneller en nog veiliger, en ook nog eens duurzamer, door minder verkeersbewegingen op locatie. Projectmanager Roel Kremer van Koole Tankstorage legt uit waarom hij KH Engineering daarbij goed kon gebruiken. 

Roel Kremer heeft zijn sporen wel verdiend in de sector. Begonnen als engineer bij Dow, groeide hij door naar supervisor, superintendent en constructiemanager , vervolgens naar project manager. Inmiddels werkt hij alweer vijf jaar voor Koole Tankstorage als projectmanager. ‘Dat bevalt me uitstekend’, zegt Roel. ‘Koole Tankstorage is een ontzettend dynamisch bedrijf en werkt doorlopend aan verbeteringen om zo proactief en snel mogelijk in te spelen op de behoeften van hun klanten.’ 

Energietransitie en circulaire economie

Het bedrijf is in de afgelopen periode flink gegroeid. Er is meer aandacht voor innovatie in een geïntegreerde dienstenaanbod. Koole verstevigt zijn positie in de energietransitie en circulaire economie door onder andere de opslag van duurzame grondstoffen en productie van biobrandstoffen.

Nieuw laadstation 

Maar terug naar de werkplek van Roel, op de Minerals-terminal van Koole op de Vondelingenplaat, vlak naast Shell Pernis. ‘Op onze locatie Minerals, waar brandstoffen als benzine en diesel worden verladen, ontstond de behoefte aan een moderne tankautoverlading.’ ‘Op dit laadstation is het 24/7 komen en gaan van tankauto’s, die volgens vooraf overeengekomen specificaties worden beladen met een specifiek brandstofmengsel. Die tankauto’s bevoorraden op hun beurt een substantieel deel van de vele tankstations in Nederland. Het oude laadstation kwam aan het einde van zijn levensduur. Met KH Engineering hebben we een haalbaarheidsstudie en kostenraming uitgevoerd voor een nieuw laadstation. Het nieuwe laadstation bestaat uit zeven volledig uitgeruste laadstraten met maximaal vijf laadarmen per straat met de mogelijkheid om de producten van verschillende toevoegingen (additieven) te voorzien.

Tegelijkertijd heeft KH Engineering alvast voorbereidingen ontworpen voor drie extra laadstraten, om klaar te zijn voor toekomstige uitbreiding.’

Automatisering cruciaal

Met de nieuwe tankautoverlading kan Koole modern en efficiënter werken. ‘Een cruciale rol is daarbij weggelegd voor automatisering’, weet Roel. ‘Klanten kunnen vanaf de oplevering zelf hun bestellingen in ons systeem plaatsen. Hun chauffeurs komen aanrijden, worden via hun toegangspas automatisch herkend, ze zien op een groot scherm hun eigen kenteken en waar ze precies hun tankauto naartoe moeten rijden. Dan kan het vullen beginnen. Daardoor wordt de doorlooptijd van het verladen een stuk korter. Ook hoeven er minder kilometers gereden te worden op onze locatie. Bovendien is de veiligheid verder vergroot: met behulp van camera’s, sensoren, detectiesystemen en een geautomatiseerd blussysteem zijn we echt een voorloper in veiligheid op een tankterminal.’

Goede vakmensen 

Koole video screenshot 5Tijdens de realisatie voor zo’n groot project is de grote uitdaging voor een projectmanager het bij elkaar brengen van alle disciplines en ervoor zorgen dat de mensen goed samenwerken, vindt Roel. ‘En dit was echt zo’n project waarbij je alle disciplines nodig hebt: civiel, piping & mechanical, elektrotechniek en instrumentatie, staalbouw, en een belangrijk deel automatisering. We hebben behoorlijk wat energie gestoken in ervoor zorgen dat alle systemen op elkaar afgestemd zijn en met elkaar kunnen communiceren. KH Engineering verzorgde naast de eerdergenoemde haalbaarheidsstudie en kostenraming ook de engineering van piping, mechanical, structural en civiel. Daarnaast boden ze ondersteuning door tijdens de constructiefase als vraagbaak voor de betrokken partijen te fungeren. Ik ben tevreden over KH Engineering. We kennen elkaar ook al heel wat langer dan vandaag. Ik weet als geen ander dat goede mensen schaars zijn in onze sector, en ik heb ervaren dat mijn gesprekspartners bij KH Engineering goede vakmensen zijn. Belangrijk, want bij zo’n project moet het in één keer goed gaan én er is sprake van hoge tijdsdruk. Dan moet je echt met elkaar door één deur kunnen, wil je het tot een goed einde brengen. Ik heb met plezier met KH Engineering gewerkt, en inmiddels zijn we alweer begonnen aan een volgend project: het uitbreiden van een treinverlading.’ 

Wilt u meer weten over de nieuwe tankoverlading voor Koole tankstorage? Bezoek de website https://koole.com/.