KH Engineering gaat HyCC ondersteunen met het ontwerp van grootschalige fabrieken voor groene waterstoffen. Onlangs ondertekenden beide bedrijven de overeenkomst hiervoor. HyCC wil dit jaar de finale investeringsbeslissing nemen voor de eerste fabrieken in Nederland. 

HyCC is een joint venture tussen Nobian en de Green Investment Group van Macquarie’, vertelt Project Portfolio Manager Wouter Sint Nicolaas van HyCC. ‘Ons bedrijf ontwikkelt groene waterstofprojecten voor de verduurzaming van de industrie en het opbouwen van een circulaire economie. Via onze aandeelhouder Nobian hebben we al meer dan honderd jaar ervaring in het elektrolyseproces en dat kunnen niet veel andere marktpartijen zeggen. Wij kunnen onze klanten vandaag al meenemen naar een 200 megawatt elektrolyse fabriek in Rotterdam.’ 

H2-Fifty op conversiepark
Inmiddels zijn er zes projecten in ontwikkeling’, vervolgt Wouter, ‘waaronder één in Duitsland en vijf in Nederland. Dat zijn er twee in Delfzijl, twee in het Noordzeekanaalgebied bij Amsterdam, en in Rotterdam hebben we het project H2-Fifty op de Rotterdamse Maasvlakte. Het zogeheten conversiepark op de Maasvlakte wordt dé plek in de regio Rotterdam waar groene elektriciteit uit wind-op-zee aan land gebracht wordt om er ter plekke groene waterstof mee te produceren. H2-Fifty is een samenwerking met BP en wordt een fabriek met een vermogen van 250 megawatt. Daarmee gaan we 20.000 tot 30.000 ton groene waterstof per jaar produceren uit hernieuwbare energie en water.'

KH Enginering ondertekening 6887 2

V.l.n.r.: Willem Pronk (KH Engineering) & Stijn van Els (HyCC)

Samen opschalen
‘De eerste twee concrete projecten waarin we samen met KH Engineering aan de slag gaan zijn H2-Fifty en het project H2era in Amsterdam’, zegt Wouter. ‘In KH Engineering vonden we een partij die ons goed aanvult op technische kennis. Samen met hen kunnen we snel opschalen en dat vinden we belangrijk. Het wordt een echt partnership waarin KH Engineering heel uiteenlopende werkzaamheden zal uitvoeren: van concept studies tot front-end engineering design en het begeleiden van werkzaamheden van contractors. Daarnaast assisteert KH Engineering bij het opstellen van HyCC’s technische standaarden. Daarin komt te staan waaraan een groene waterstoffabriek van HyCC moet voldoen, bovenop de wettelijke eisen natuurlijk. Zo kunnen we het ontwerp ook efficiënt op andere plaatsen gaan gebruiken.’

Support
Over de keuze voor KH Engineering vertelt Wouter: ‘Na een uitgebreide marktverkenning en een aanbesteding kozen we voor KH Engineering vanwege hun technische standaarden en hun capaciteit om tijdens het gehele bouwproces support te leveren. Hiermee kiezen we voor ondersteuning vanaf concept engineering tot en met het aansturen van de uitvoering van het project. Qua ervaring en expertise vonden we KH Engineering een goede match. De samenwerking begint nog maar net, dus het moet nog gaan groeien, maar wij hebben er veel vertrouwen in. Volgens mij is de enige manier om erachter te komen of de samenwerking goed verloopt, door van start te gaan met de eerste projecten. Na de finale investeringsbeslissingen willen we snel aan de slag en onze fabrieken in Rotterdam en Amsterdam opstarten.’

HyCC logo

Voor meer informatie over HyCC: www.hycc.com.