Foto Hadeel2Met hulp van KH Engineering hebben we het afgelopen jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt in het herstel en de wederopbouw van onze afvalenergiecentrale’, zegt Hadeel Abdul Aziz, Manager Strategische Projecten bij AVR Rozenburg. De afvalenergiecentrale werd in september vorig jaar getroffen door een zeer grote brand. De afvalverwerking en de energielevering kwamen daardoor stil te liggen. ‘Momenteel werken we hard aan het herstel en de wederopbouw van onze fabriek, en KH Engineering helpt ons hierbij.’ 

De brand had een enorme impact, allereerst op de ongeveer vijfhonderd AVR-medewerkers, zij waren zeer aangeslagen. ‘Nadat de brandweer, pas na een paar dagen, het sein brandmeester had gegeven, kon de schade worden vastgesteld en een herstelplan worden gemaakt. We verwerkten 1,3 miljoen ton afval per jaar’, verduidelijkt Hadeel.Bedrijfsafval en afval afkomstig van onder andere Rotterdamse, Haagse en Utrechtse huishoudens. Dat hebben we het afgelopen jaar wel ingenomen, maar we konden het niet verwerken. Daarom gaat het afval naar tijdelijke opslaglocaties of naar andere verwerkers. 

Noodvoorzieningen en nieuwbouw 

De wederopbouw van de fabriekonder de naam project Phoenix, gaat zo snel we kunnen’, vertelt Hadeel. Dat doen we met tijdelijke noodvoorzieningen en met een paar grote nieuwbouwprojecten. De brand verwoestte bijvoorbeeld de elektravoorziening, die verantwoordelijk was voor de besturing en hoogspanning van onze fabrieken. Met een aantal noodvoorzieningen konden we dit tijdelijk opvangen. Ook de energiecentrale raakte onbruikbaar. Daardoor lag niet alleen de afvalverwerking stil, maar ook de levering van stoom en stadswarmte. De levering van stadswarmte konden we opvangen met tijdelijke warmteketels op ons terrein en noodketels elders. We bouwen op dit moment aan een nieuwe stoom-watercyclus.’ Een aantal fabrieken op het terrein, waaronder de biomassaenergiecentrale, de nascheidingsinstallatie en de caustic water treatment-fabriek, konden eind vorig jaar alweer opstarten. 

Constructie-driven 
TSC 3D model KHE 130324.rvt 2024 Mar 20 03 14 34PM 000 3D View 1 jpg

Het grootste project is de nieuwbouw van de stoomcentrale. ‘In de eerste fase verzorgde KH Engineering als subcontractor de basic engineering. Daarna hebben we KH Engineering rechtstreeks de opdracht verleend om de detailed engineering te verzorgen’, vertelt Hadeel. De bouw van de stoomcentrale is voor iedereen een afwijkende klus omdat het een constructie-driven project is. Hadeel legt uit: ‘In de klassieke situatie kun je min of meer op je gemak een engineeringpakket samenstellen en zoek je daar constructiepartijen bij. Nu lopen engineering en constructie parallel. Net als bijvoorbeeld de vergunningverlening voor de bouw, de inkoop van materialen en de productie van prefabdelen. Dan moet je uit een ander vaatje tappenOok wij binnen AVR hebben andere rollen gekregen. Allemaal om de fabriek zo snel mogelijk weer aan de praat te krijgen zonder afbreuk te doen aan veiligheid en kwaliteit. Deze werkwijze vergt veel overleg tussen alle partijen.’ 

Bouwvergunning

Hadeel is tevreden over hoe KH Engineering zijn deel aanpakt. ‘We kenden KH Engineering al van hun bijdrage aan de implementatie van de nascheidingsinstallatie in 2019. Eén van de sterke punten van KH Engineering vind ik de multidisciplinaire expertise: ze zijn gespecialiseerd in civiele engineering en procesengineering, en kunnen buiten de kaders denken. Dat kwam vooral naar voren bij het indienen van de bouwvergunning voor de stoomcentrale. Ondanks dat veel variabelen nog niet bekend waren, is het toch gelukt de vergunning te bemachtigen. Dat hebben we voor een groot deel aan KH Engineering te danken; zij wisten goed wat de vergunningverlenende partij nodig had.’

Hervatten

Hadeel wil zich niet aan een nauwkeurige voorspelling wagen: ‘Maar we hebben als doel om in oktober 2024 weer afval van gemeentes en bedrijven te kunnen verwerken en onze bijdrage aan een beter klimaat te kunnen hervatten. We slagen er in om flinke vooruitgang te boeken en dat is een prestatie op zich.’ 

AVR Logo .png

Voor meer informatie over AVR: https://www.avr.nl/nl/

AVR is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval: afvalwater, papierpulpresidu, huishoudelijk en bedrijfsafval, afvalhout en gevaarlijk restafval. Ze streven continu naar maximale terugwinning van energie en materialen uit dit restafval door middel van een effectieve, efficiënte en veilige bedrijfsvoering.