FloraHolland 6269 1Royal FloraHolland brengt al meer dan honderd jaar sierteeltkwekers en -kopers bij elkaar. Op de veilingen in Naaldwijk, Aalsmeer, Rijnsburg en Eelde worden elke werkdag zo’n tien miljoen bloemen en planten verhandeld. Cruciale factor in het bedrijfsproces is de koelinstallatie. Op de vestiging Naaldwijk was daaraan groot onderhoud nodig. Friso Sijbertsma, hoofd afdeling Assetmanagement bij Royal Flora Holland en assetmanager Suzan van der Spek vertellen hoe KH Engineering de regie nam bij deze kritieke operatie.

‘Tijdens de jaarlijkse inspectie kwam vast te staan dat er groot onderhoud nodig was aan de koelinstallatie van onze vestiging in Naaldwijk’, vertelt Friso Sijbertsma, hoofd afdeling Assetmanagement. ‘In eerste instantie zochten we advies over hoe we dat het beste konden aanpakken. Je moet je voorstellen dat we 30.000 m2 aan koelcellen hebben, verbonden met leidingen met een totale lengte van 1,6 kilometer. En, door die leidingen gaat circa 11.000 kilogram koudemiddel. Voorop stond dat het groot onderhoud op een veilige manier moest gebeuren. Daarnaast moest tijdens het project de handel blijven doorgaan.’

Contact met KH Engineering

‘In de zoektocht naar een juiste partij, kwam een collega met KH Engineering’, vult assetmanager Suzan van der Spek aan. ‘We hebben toen snel een online kennismakingsgesprek geregeld. Dat voelde goed. Bovendien meldde KH Engineering tijdens dat gesprek dat zij recent een vergelijkbaar project hadden afgerond op Schiphol, waarin ook het transport van koudemiddel een hoofdrol speelde.’

FloraHolland 6320 2Communicatie

‘In nauw overleg zijn verschillende scenario’s besproken en is een plan van aanpak gemaakt. KH Engineering stelde daarvoor een speciaal team samen’, zegt Friso. Om onderhoud te kunnen plegen, moest de bestaande koelinstallatie buiten werking worden gesteld. Daarom moest er elders op het terrein een bouwplaats en een tijdelijke koelvoorziening in containers worden ingericht. Daardoor waren terrein- en wegafzettingen en alternatieve routes van kracht. ‘Dat betekende een aanzienlijke extra kostenpost voor ons. Maar we vertrouwden op de kennis van KH Engineering’, zegt Suzan. ‘Tijdens de werkzaamheden is er tijdelijk steiger- en leidingwerk geplaatst en zijn er looppaden en nieuwe doorgangen gemaakt. Tegen de steigers kwamen houten schutborden om de medewerkers te informeren over de werkzaamheden. KH Engineering zorgde samen met onze communicatieafdeling voor tijdige berichtgeving en aanduiding op locatie. We organiseerden geregeld afstemmingsoverleggen met de grotere partijen en het management en er was een vaste weekstart en dagelijks overleg op de werkvloer. Door goede communicatie konden de werkzaamheden zorgvuldig en met zo min mogelijk hinder worden uitgevoerd.’

Zorgen niet nodig

KH Engineering heeft de tijdelijke koelinstallatie eerst getest, waarbij met glycol is gekoeld. Toen dat werkte is de bestaande koelinstallatie, inclusief kleppen, afsluiters en andere equipment schoon geblazen en ontmanteld. KH Engineering had van tevoren HAZOP-studies uitgevoerd voor elke fase van het uitvoeringsdeel om de risico’s, onder andere bij het leegmaken van de bestaande installatie en het aanleggen van de tijdelijke installatie te identificeren. De vele koppelingen, kleppen en ander equipment zijn met lucht leeggeblazen. Daarna volgde een extra check met stikstof om te kijken of alles schoon was. ‘Tot dat moment heeft het project me behoorlijk opgeslokt’, bekent Suzan. ‘Ach, appeltje-eitje’, vult Friso met een flink gevoel voor understatement aan. Suzan: ‘Toen het koudemiddel veilig uit de installatie was verwijderd en afgevoerd kon ik het een beetje loslaten; de risico’s waren gemanaged. Maar het heeft ons beiden wat slapeloze nachten gekost. Zorgen die achteraf natuurlijk niet nodig bleken.’

Veiligheid

Friso: ‘Ik ben wel onder de indruk van hoe KH Engineering dit multidisciplinaire project heeft aangepakt. Ze hebben hun verantwoordelijkheid als projectmanager en engineer genomen en hebben veiligheid van medewerkers, gebruikers van de locatie en omwonenden zonder compromis voorop gezet.’ Suzan vult aan: ‘We hebben van KH Engineering veel over veiligheid geleerd. Kijk, wij zijn van het aanpakken. Is er een storing, dan lossen we die pragmatisch op. Tijdens dit project was dat een “no go”. Elke fase is opnieuw doorgelicht op veiligheid.’ Op advies van KH Engineering zijn er nu extra koppelingen in het koelleidingsysteem gemaakt. Friso: ‘Daardoor zijn er verschillende secties ontstaan, die apart onderhouden en uitgeschakeld kunnen worden. We hebben nu een gecertificeerde, geoptimaliseerde, gemakkelijk te onderhouden en toekomstbestendige koelinstallatie.’

Royal FloraHolland logo

Voor meer informatie over Royal FloraHolland: https://www.royalfloraholland.com/.

Royal FloraHolland is dé leidende internationale coöperatie en marktplaats voor de sierteelt. Zij brengen ongeveer 3.000 leden en 2.400 kopers uit binnen- en buitenland bij elkaar, wat leidt tot zo’n 100.000 transacties per dag.