Web KH KrisGeluk 8581Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) verwerkt restafval van gemeenten en bedrijven. Uit het afval haalt AEB zo veel mogelijk waardevolle materialen. Wat overblijft wordt efficiënt verbrand en dat levert elektriciteit en warmte op voor huishoudens en bedrijven. ‘KH Engineering speelt een belangrijke rol bij die verbranding. We zorgen er samen voor dat er zo weinig mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen.’

‘Er gelden strenge eisen voor het uitstoten van rookgassen en ook voor het lozen van afvalwater in de haven. We willen ver onder de daarvoor toegestane norm blijven’, vertelt Kris Geluk, Project Manager bij AEB. Hij legt het proces uit: ‘De rookgassen worden met water gereinigd. Het zeer zure water (pH < 1) uit de quenchers van de rookgasreiniging wordt vervolgens met kalksteen en natronloog geneutraliseerd. De opgeloste zware metalen worden door middel van een integraal proces van coagulatie en flocculatie tot een soort vlokken gevormd. Deze vlokken worden afgevangen en ontwaterd. Maar het ontvlokte water bevat nog wel ammonia. In de huidige verdampingsinstallatie wordt het ammonia bevattende water verhit, waardoor de ammonia verdampt.’

Afstemming, voorbereiding en planning
Deze verdampingsinstallatie heeft hoge onderhoudskosten en vormt een bottleneck in de capaciteit van de afvalwaterverwerking, stelt Kris. ‘We hebben KH Engineering gevraagd een upgrade te ontwerpen van onze afvalwaterreinigingsinstallatie. Het vervangen van de verdampers door een stoomstripkolom is onderdeel daarvan. Daardoor verhogen we de doorstroom, drukken we de kosten en halen we lagere emissiegrenswaardes. Er is nu één verdamper weggehaald en vervangen door een stripkolom. KH Engineering bepaalt wat daarvoor nodig is en waar de leidingen moeten komen. De aanpassingen voeren we door tijdens de dagstop die eens in de drie maanden plaatsvindt. Die aanpassingen moeten dus uitzonderlijk goed worden gepland. Grote aanpassingen worden gedaan tijdens de tweejaarlijkse stop die twee weken duurt. Ook die vergen veel afstemming en voorbereiding; iets dat KH Engineering op zich neemt. Daarnaast onderzoekt KH Engineering hoe we bij het neutraliseren van rookgassen de CO2-emissies kunnen verminderen.’

20211101 110037 1 minKH-collega’s
Maar er zijn meer zaken die KH Engineering oppakt tijdens de upgrade van deze installatie. Kris noemt de documentatie van alle leidingen en equipment. ‘Dat heeft KH Engineering nu helemaal inzichtelijk in kaart gebracht. Verder regelen onze KH-collega’s de communicatie met de aannemers en verzorgen zij de benodigde werkvergunningen en de urenadministratie. Ik noem ze met opzet collega’s, want KH Engineering is echt een onderdeel van AEB.’ Er werken zes KH-collega’s op dit project. ‘Zij zijn enthousiast, perfectionistisch en breed georiënteerd, want ze komen in alle uithoeken van de industrie’, vertelt Kris. ‘Bij AEB hebben we onze eigen manier van werken, die puur gericht is op onze kernactiviteit. Dat behoeft soms wat nadere afstemming, maar daar leren beide partijen van. De totale upgrade van de afvalwaterreinigingsinstallatie moet eind 2024 gereed zijn. Dankzij KH Engineering is onze bedrijfsvoering dan een stuk efficiënter en effectiever.’

AEB Amsterdam logo
Voor meer informatie over AEB: https://www.aebamsterdam.nl/