221004 VTTI M02 Erik 112VTTI is een wereldleider in de opslag van energie en andere onmisbare producten zoals chemicaliën. Het bedrijf ontwikkelt daarnaast nieuwe energie-infrastructuur die de wereld nodig heeft voor een CO2-neutrale toekomst. ‘Wij zijn een niet-conventioneel bedrijf in een conventionele branche’, zegt Erik van Ommeren, Vice President Global Project Development bij VTTI.

‘Dat onconventionele zit ‘m erin dat we bij VTTI continu vooruitdenken’, vindt Erik. ‘We investeren voortdurend in het opslaan en produceren van groene en transitionele brandstoffen, zoals LNG. Daarnaast zetten we in op het omzetten van afvalstromen zoals oude banden, plastics en afgewerkte vetten, tot groene brandstoffen. We introduceren nieuwe werkmethoden, verbeteren de veiligheidsnormen en voeren veranderingen door om ons bedrijf steeds duurzamer te maken.’

VTTI 038 DSC07471 minVernieuwingsdrang
Die vernieuwingsdrang is ook wel nodig, omdat het bedrijf aanzienlijke ambities heeft. Erik: ‘In 2028 willen we – onder andere door acquisities – drie keer zo groot zijn als nu.’ VTTI bezit momenteel zestien terminals in vijftien landen, verdeeld over vijf continenten. Ze zijn gelegen op belangrijke kruispunten van scheepvaart en bevoorradingsgateways. De totale opslagcapaciteit bedraagt nu zo’n tien miljoen kubieke meter. ‘Daarnaast willen we dat minstens de helft van onze omzet dan komt uit de opslag van groene energie. Denk aan LNG, RNG (Renewable Natural Gas), biobrandstoffen, groene waterstof, CO2 en afval waaruit je energie of nieuwe grondstoffen kunt maken. Bovendien willen we in 2030 de helft minder schadelijke gassen uitstoten, ten opzichte van 2019.’

Verantwoord investeringsbesluit
Als Vice President Global Project Development richt Erik zich binnen VTTI op het ontwerpen en ontwikkelen van ideeën en concepten en business cases daarvoor. Daarin speelt KH Engineering een belangrijke rol. ‘KH Engineering verzorgt de basic engineering van de nieuwe ontwerpen en een uitwerking van de BOD (Basis of Design). Daarbij beelden zij de voornaamste processtappen in procesdiagrammen uit, samen met massa- en energiebalans(en), en presenteren zij een ontwerp in hoofdlijnen. Samen met hun budgetoffertes en investeringsramingen kunnen we de beoogde investeringen en operationele kosten steeds nauwkeuriger inschatten, zodat we een verantwoord investeringsbesluit kunnen nemen.’

VTTI 397 DSC09581Opschalen
‘De mensen van KH Engineering ken ik al jaren. In mijn tijd bij Koole Terminals (2012-2021) werkte ik ook geregeld met hen. Dat werkt gewoon goed. Zij zorgen altijd voor voldoende capaciteit en kunnen zich snel aanpassen aan veranderingen. Dat komt de snelheid ten goede; wij kunnen namelijk nog wel eens een vrij ongedurige klant zijn, niet in de laatste plaats vanwege onze ambities. We hebben een goede positionering en ons voordeel is dat we een grote speler zijn. Dan heb je een omvangrijk netwerk en de juiste (lokale) contacten. Onze omvang geeft ons ook de ruimte en de middelen om ons door te ontwikkelen naar duurzamere producten. Tegelijkertijd zijn we organisatorisch aan het opschalen, zodat we genoeg mensen en expertise in huis halen om de beoogde groei aan te kunnen.’

Vertrouwen
Die doorontwikkeling naar een duurzamere wereld is echt nodig, vindt Erik: ‘Waar je voorheen zag dat vergunningen en overheidsregels bepalend waren voor vergroening en uitstoot van schadelijke stoffen in de industrie, zijn het nu je klanten en de publieke opinie die bepalen wat acceptabel is. Dat geeft mij vertrouwen voor de toekomst.’

 

 VTTI logo

Voor meer informatie over VTTI: https://www.vtti.com/