Met KH Engineering hebben we extra expertise en projectervaring aan tafel

NANJA VAN DER LELIE

20201209 JvK Nanja 04 FinalDagelijks melden zich zo’n 600 vrachtwagens met afval uit de metropoolregio Amsterdam en ver daarbuiten bij de poort van het AEB Amsterdam. Jaarlijks verwerkt het bedrijf bijna anderhalf miljoen ton afval. Waardevolle materialen worden gescheiden en met de reststroom wekt AEB duurzame energie op; zo’n 900 kWh elektriciteit en 91 kWh warmte per duizend kilo afval. Ook KH Engineering speelt daarin een rol.

‘Zelf werk ik pas anderhalf jaar bij AEB’, vertelt teamleider Projecten Nanja van der Lelie. ‘Maar ik zag in onze archieven de naam KH Engineering al staan op documenten uit 1992. Ze zijn dus al tientallen jaren een gekende partij op onze site. We zetten de diensten van KH Engineering vooral in bij de vele modificaties die we verrichten; die vragen veel flexibele engineeringscapaciteit.’

Mogelijke consequenties

Deze modificaties of MOC’s (management of change) zijn weliswaar kleine aanpassingen aan procestechnologische en mechanische installaties, maar wel aanpassingen die vooraf goed doorgedacht en uitgewerkt moeten worden. Dit is nodig om de risico’s en consequenties van de modificatie te kunnen beoordelen. KH Engineering is met name betrokken in het ontwerp- en engineeringsgedeelte.

Enthousiasme

‘Een van de voordelen van het KH-team is dat we snel kunnen schakelen. Ze zitten hier om de hoek en kunnen dus binnen een paar minuten op het terrein zijn om de situatie ter plekke te beoordelen. Wat me vooral opvalt aan de KH’ers is het enthousiasme. Dat geeft mij energie. Ze zoeken actief naar samenwerking met een houding van “kom maar op”. Verder werken ze zeer nauwkeurig en zorgvuldig. Dat komt met name van pas bij het checken van de PI&D’s, belangrijke tools voor AEB-specialisten, die de opmerkingen van KH Engineering daarna zelf doorvoeren. Steeds vaker krijg ik de feedback: kan KH dat niet vaker voor ons doen? Het is overzichtelijk nu. Zo is KH nu een belangrijk deel geworden van onze flexibele schil. Als we intern geen capaciteit hebben, opperen onze mensen steeds vaker om KH Engineering in te schakelen.’

Spin-off

‘Werken met een voor mij nieuwe partij is altijd een kwestie van aftasten’, vindt Van der Lelie. ‘Eerst vond ik ze wel eens te zorgvuldig als ze een uitgebreide aanbieding en een plan van aanpak maakten. We houden van actie en ik heb liever dat zij die uren besteden met al bezig zijn.’ Van der Lelie ziet wel dat er steeds meer spin-offprojecten voor KH Engineering bijkomen. ‘Ze zijn vaker betrokken bij grotere en complexere langetermijnprojecten. En ze zijn ingeschakeld bij een groot project voor een waterbehandelingsinstallatie. Met KH Engineering hebben we extra expertise en projectervaring aan tafel.’

Toekomst

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft besloten om alle aandelen van het AEB te verkopen. ‘Ondanks dat we te koop staan, heeft dat geen invloed op de samenwerking in de toekomst’, denkt Van der Lelie. ‘We houden ons aan de ontwikkelplannen en ook een nieuwe eigenaar moet blijven investeren in het verbeteren van deze locatie.’

Voor meer informatie over AEB: www.aebamsterdam.nl.