Slimme oplossingen voor de energietransitie

Paul Boeren

KH Engine editie 3 energie transitie plantDe doelen voor Nederland zijn helder: in 2030 moeten we 49% minder CO2-emissie hebben ten opzichte van het basisjaar 1990, en in 2050 moet dat 95% zijn. Een forse uitdaging voor de energie-intensieve procesindustrie, en tevens een kolfje naar de hand van KH Engineering.

‘KH Engineering is al geruime tijd aan de slag met de energietransitie’, vertelt COO Paul Boeren. ‘Dat begon al jaren geleden met bijvoorbeeld procesintensivering en het ontwerp van de eerste generatie biodiesel- en biogasinstallaties. Zo’n twee jaar geleden kwam de transitie in een stroomversnelling en verschoof de aandacht naar CO2-reductie door bijvoorbeeld de inzet van nieuwe energiedragers en nieuwe technologie. Zoals elektrificatie van processen die voorheen aardgasgestookt waren of elektrolyse voor de productie van waterstof en methanol. Maar we richten ons ook op werkzaamheden voor de toekomstige energie-infrastructuur: denk alleen maar aan het op een correcte wijze verdelen van alle elektriciteit uit wind-op-zee en wind-op-land.’

MARKTSEGMENT

Vanuit de Missie en Visie van KH Engineering is recent de focusmarkt “New Energy & Infrastructure” gedefinieerd. Daarbij richt KH Engineering zich met name op projecten die noodzakelijk zijn voor de productie en opslag van biobrandstoffen, infrastructuur voor duurzame elektriciteit, procesinstallaties voor de productie van groene basischemicaliën en bio-plastics en industriële warmte-uitkoppeling.

Ontwerp en uitvoering

Volgens Paul ligt de kracht van KH Engineering vooral in de combinatie van de gemeenschappelijke kennis en expertise om een project vanaf het prilste ontwerpbegin tot en met inbedrijfstelling voor de opdrachtgever te kunnen verzorgen. ‘We hebben diepgaande kennis over de ideale vormgeving van het proces, en alle benodigde multidisciplinaire vakgebieden om het project vervolgens tot in de puntjes uit te voeren. Dat, gevoegd bij de opgave die er voor de Belgische en Nederlandse industrie ligt, maakt dat ik verwacht dat we daar de komende decennia als KH Engineering onze handen vol aan zullen hebben.’

Portfolio

In de afgelopen jaren heeft KH Engineering al een indrukwekkende portfolio opgebouwd in energietransitie-projecten. Paul: ‘Denk aan CO2-afvang of warmte-uitkoppeling vanuit de industrie naar stadsverwarming. Daarnaast zorgden we voor terugwinning van grondstoffen en energie uit bestaande processen. En momenteel werken we aan de ombouw van een terminal met fossiele producten naar biobrandstoffen. Waar mogelijk kijken we breder dan alleen de locatie van de klant; zo wordt voor deze terminal biobrandstoffenverduurzaming en kostenbesparing bereikt door restwarmte te betrekken vanuit een nabijgelegen elektriciteitscentrale.’

Intrinsieke gedrevenheid

Paul vindt dat zo’n oplossing past bij de intrinsieke gedrevenheid die bij KH Engineering aanwezig is. ‘We werken ook met ons eigen bedrijf aan verduurzaming. Samen met moederbedrijf Ludan bouwden we biogasinstallaties, we werken samen met Twinnovate aan een demonstratiefabriek die verschillende organische reststromen en afval zoveel mogelijk benut en in onze gebouwen schakelen we over op ledverlichting. Maar eerlijk is eerlijk: onze grootste bijdrage aan verduurzaming en dus de energietransitie zit ‘m in het verzinnen én uitvoeren van slimme oplossingen voor onze opdrachtgevers.’