Donald Roels:

Wie zet de eerste stap?

De Nederlandse proces industrie mag zich tot de meest energie efficiënte industrieën van de wereld rekenen. Samen met ABN Amro, Deltalinqs, Bronswerk en De Breed & Partners heeft KH Engineering een mooie white paper met ‘de vijf grootste hindernissen van energietransitie’ opgesteld. De white paper informeert u over de belemmeringen in de energietransitie, maar ook over de mogelijkheden die beschikbaar zijn in de industriële markt. Dit kan zijn op gebied van bewezen technologieën, subsidie,- en financieringsmogelijkheden en inpassing in de primaire bedrijfsvoering (invloed op primaire proces en inpassingskosten beheersbaar en controleerbaar).

De procesindustrie speelt een sleutelrol in de energietransitie. Juist door de ‘wet van de grote getallen’ en de energie-intensieve productieprocessen die zich afspelen in de procesindustrie, kan de sector een enorme bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Dat zal ook moeten: in Nederland zijn in het Klimaatakkoord forse CO2-reductiedoelen afgesproken. Twee belangrijke paden zijn daarin te onderscheiden: enerzijds het overschakelen op energie uit duurzame bronnen en anderzijds energie besparen. Het eerste betekent onder andere een omslag van warmtegedreven processen naar elektrisch gedreven processen. En het laatste is vaak een  keiharde business case, mits bedrijven bereid zijn met een iets langere terugverdientijd te rekenen.

‘CONSERVATISME IN DE PROCESINDUSTRIE IS VERKLAARBAAR EN NIET NODIG’

‘De petrochemische sector is van nature robuust en conservatief’, stelt consultant Energietransitie Donald Roels van KH Engineering. ‘Dat is logisch: de investeringen zijn zeer kapitaalintensief, de levensduur van assets en bijbehorende investeringscycli langdurig en omdat het vaak gaat om bulkproductie, is elke verandering een risico op kostbare verstoringen. Daarom willen petrochemische bedrijven liever gebruik maken van “proven technology”. Het vervelende is natuurlijk dat je niet naar elkaar kunt blijven kijken. Iémand moet de eerste stap zetten.’

WAAR BEGINNEN?

Als het goed is heeft een bedrijf een goed inzicht in het energieverbruik en waar dat verbruik in zit. In de afgelopen twintig jaar heeft de procesindustrie zich vooral gericht op efficiencyverbetering, veelal in kleine stapjes. Waar het anno 2020 om gaat is het identificeren van restwarmte en waar die zich bevindt in het proces, én goed afwegen wat het benodigde warmteniveau is voor elk onderdeel van dat proces. 

Whitepaper ontvangen

Nieuwsgierig geworden? Klik hier om de White paper 'De vijf grootste hindernissen van de energietransitie in de proces industrie en de oplossing hiervoor' te ontvangen.

In deze White paper:Editie 01 KHEngine extern artikel WP_mock up whitepaper

  • Focus op energiebesparing
  • Van conservatief naar progressief
  • Nieuwe technologieën
  • Toelichting door experts
  • Ontdek de subsidiemogelijkheden

KHE 20032 puzzel letters EE2Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met uw
KH contactpersoon of onze energie specialist Donald Roels via
donald.roels@khe.eu of 010 2088888.