Een dag uit het leven van....
Dong Ly, Projectleider en Coördinator inspectieteam

Opstaan

Afhankelijk van mijn eerste afspraak gaat mijn wekker af ergens tussen 06.00 uur en 06.30 uur. Binnen een uur zit ik in de auto en rijd ik vanuit mijn woonplaats Purmerend naar kantoor in Amsterdam of mijn tijdelijke werkplek op Schiphol.

Werkplek

Ik werk, net als tientallen andere KH-collega’s, al een poosje hoofdzakelijk op locatie bij de klant op Schiphol. Vanuit de Hangar, waar ook kantoren zijn, kijk ik uit op de bedrijvigheid van het vliegverkeer.

Editie 01 KHEngine extern Foto strip DongLy

Aan de slag met NEN 3140

We ondersteunen onze klanten met alle safety & compliance vraagstukken. Op het gebied van elektrisch veiligheid bieden we onze klanten een compleet pakket aan om te voldoen aan de NEN 3140 norm. Deze norm gaat over "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning". De norm NEN 3140 bevat bepalingen voor veilig werken, onderhoud en inspecties aan elektrische installaties. In feite komt het erop neer dat je na het uitvoeren van de inspectie en oplossen van de eventuele voortgekomen gebreken hiermee een aantoonbaar veilige elektrische installatie in je gebouw hebt en daarmee voldoet aan dat onderdeel van de Arbowet. Iedereen moet immers veilig kunnen verblijven en werken in jouw gebouw(en). Voor klanten ontwikkelen we het beleid, maken we een handboek, ondersteunen we met het implementeren van een veilige bedrijfsvoering organisatie én verzorgen we de periodieke inspecties op dit gebied.

Inspectievergadering

Voorafgaand aan de periodieke inspectie van een elektrische installatie moeten alle belanghebbenden op de hoogte zijn en hun input kunnen geven. Voor één van de onderdelen van zo’n inspectie moet de installatie namelijk tijdelijk spanningsloos zijn. Maar dat mag (voor een groot aantal klanten) nooit het belangrijke bedrijfsproces verstoren. Voor een afstemmingsoverleg zit ik met verschillende vertegenwoordigers o.a.: de gebruikers, de gebiedsverantwoordelijke, de technisch beheerder van het pand, de facilitair dienstverlener, de afdeling ICT, de telecomproviders, de installatieverantwoordelijke etc.

Meer inspecties

We hebben intern plannen voor uitbreiding van de KH Engineering-dienstverlening op het gebied van inspecties. Zo overwegen we om ons ook te gaan richten op opleveringsinspecties, inspecties van elektrische arbeidsmiddelen (apparaten) en brandrisico-inspecties, die steeds vaker door verzekeringsmaatschappijen als vereiste worden gesteld. Ook kunnen wij vanuit onze inspectieteam installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke leveren.

Taekwondo

KHE 20032 puzzel letters ERTussen 16.00 uur en 18.00 uur ga ik weer op huis aan. Thuis wachten mijn vrouw, zoon (3) en dochter (8) op me. Vandaag wordt het snel een hapje eten, want ik ga samen met mijn dochter naar Taekwondo training. Zelf heb ik een passie voor die sport, ooit was ik zelfs Nederlands en Europees Jeugdkampioen. Ik vind het natuurlijk prachtig dat zij mijn passie deelt! Na de training begint het klaarmaken voor de nacht. Nog even voorlezen en om 20.30 uur gaan de kinderen naar bed. De dag zit er weer op!

Voldoen aan alle maatregelen

Ook tijdens de coronacrisis gaat het team van NEN 3140 specialisten voor onze klanten aan de slag. Zij houden zich hierbij aan de richtlijnen van het RIVM, maar ook aan de eventueel aanvullende eisen van de klant. Er wordt afzetlint gehanteerd om een veilige afstand te bewaren tijdens de werkzaamheden (bijv. vlamboog gevraar) en om zich te kunnen houden aan de 1,5 meter afstand richtlijn. Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Dong Ly.