Een goede discussie tussen asset owners en engineers over gemaakte ontwerpkeuzes. Het sneller elimineren van eventuele ontwerpfouten. En dus: het verkorten van de doorlooptijd van engineeringstrajecten. Het wordt steeds gemakkelijker door de inzet van Virtual Reality (VR) en Asset Information Management (AIM). Freek Lovink van Smart AIS is hierin expert en zette zijn deskundigheid onlangs in voor opdrachtgever Evos in Rotterdam.

De rode draad in Freeks loopbaan is zijn passie voor het digitaal modelleren van de werkelijkheid. Met de komst van BIM en 3D-scanning is dat in een stroomversnelling gekomen. ‘Bij Smart AIS kreeg ik de kans om me te verdiepen in de verschillende mogelijkheden en softwarepakketten die het bedrijf AVEVA hierin biedt’, vertelt Freek. ‘Met Asset Information Management krijg je bijvoorbeeld een soort Google voor de fabriek. Je brengt informatie uit allerlei bronnen bij elkaar. Je kunt het zien als een dashboard waarin je al je engineeringsinformatie zowel in 2D als in 3D kunt opzoeken en inzien. Dat is een onderwerp waarin ik mij de afgelopen jaren doorlopend heb verdiept. Gecombineerd met een 3D-scan van je fabriek en de bijbehorende puntenwolk zou je het zelfs kunnen zien als een Google Maps. Je kunt dan een asset bekijken, aanwijzen en meteen alle relevante engineeringsinformatie erbij zoeken.’

Evos VR6

VR view met puntenwolk en 3D-model

Virtuele wandeling door de terminal
‘Onlangs hebben we nog iets extra’s toegevoegd’, vervolgt Freek. ‘Voor onze klant Evos hebben we Virtual Reality ingezet, waarbij je met een VR-bril op een virtuele rondwandeling of -vlucht door hun terminal kunt maken. Daarbij kun je meteen, wanneer je je blik ergens op richt, aanvullende informatielagen oproepen. Daarvoor hebben we eerst op de Evos-site een puntenwolken-scan gemaakt met drones. Dat deed ons zusterbedrijf Euro Drone Inspections. Daarnaast hebben we met statische apparatuur hoge resolutie 3D-scans gemaakt op site. Bij elkaar levert dat een redelijk compleet 3D-beeld op van de terminal. Die combinatie maakte het mogelijk om daarop een door KH Engineering gemaakt ontwerpmodel te projecteren. Er moeten namelijk een aantal wijzigingen in de terminal doorgevoerd worden en met dit model hebben we in VR inzichtelijk gemaakt hoe dat eruit komt te zien in de bestaande situatie.’

Discussie op gang
Deze manier van visualiseren brengt heel snel een discussie op gang, merkte Freek. ‘Doordat je het ziet en beleeft alsof het echt is, zie je sneller dingen die niet helemaal goed op hun plek staan of beter op een andere manier vormgegeven kunnen worden. Hierdoor kun je ontwerpfouten sneller eruit filteren en het levert leuke interactie op tussen de asset owner en de engineers. Je merkt dat de asset owner sneller vragen stelt over de ontwerpkeuzes en dat de engineers die dan weer goed kunnen
uitleggen en onderbouwen. Het werd daardoor een levendige bijeenkomst waarbij het gebruik van VR
duidelijk meerwaarde kon bieden.’

Nog geen 'digital twin'
Met Asset Information Management, aangevuld met puntenwolken, 3D-scans en VR komt de 'digital twin' van de terminal, fabriek of andere assets steeds dichterbij. Hoewel Freek meteen nuanceert: ‘We hebben het nu over de engineeringsinformatie. Dat vormt een basis van een digital twin. Maar in een meer volledige digital twin kun je ook live data raadplegen, processimulaties uitvoeren, operationele data opvragen en heb je een 'live' digitale weergave van je assets. Wat we in de VR-omgeving hebben gedaan gaat minder ver, maar is ook waardevol omdat je een heldere manier hebt om je ontwerpproject te laten zien in de bestaande omgeving. Dat vond ik van toegevoegde waarde, en de klant ook.’

Toegevoegde waarde
Freek ziet daarom een mooie toekomst voor de inzet van AIM en VR. ‘Het samenvoegen van 3D-ontwerpen en puntenwolken in een VR-omgeving is niet ingewikkeld. Met een goed ingericht AIM-Dashboard kun je alle relevante engineeringinformatie uit verschillende bronnen op één scherm opvragen. De deelnemers vonden de VR-bril een goede aanvulling en zeker geen 'gimmick'. Tegelijkertijd is dit wel iets wat flink wat rekenkracht vraagt, en daarom vind ik dat je nu nog wel per situatie moet nagaan of dit echt toegevoegde waarde biedt. Dat zal ongetwijfeld in de toekomst veranderen, omdat de technologie doorontwikkelt en betaalbaarder wordt. In dit geval had het toegevoegde waarde omdat de asset owners en de engineers tijdens het project goed konden overleggen over de status en de ontwerpkeuzes. Bovendien merkten zij de mogelijke verbeteringen sneller op, zodat de looptijd werd verkort.’

Trainingsdoeleinden
Met deze werkmethode kun je dus betere en snellere ontwerpbeslissingen nemen. Bovendien kun je de ontwerpdata die je dan toch al hebt ook in de operationele fase inzetten ter ondersteuning van bijvoorbeeld onderhoud. Daarnaast kent Freek nog een andere veelbelovende toepassing van VR. ‘Je kunt het ook gebruiken voor trainingsdoeleinden. Dat heb ik onlangs ingericht voor een andere opdrachtgever. Met het huidige personeelstekort in de techniek kan dat extra waardevol zijn. Je kunt de nieuwkomers alvast wegwijs maken in de fabriek en bovendien spreekt deze manier van leren de jongere generatie erg aan.’

Evos VR1 1

VR vogelvlucht - puntenwolk as-built

Evos VR2 1

VR vogelvlucht - puntenwolk as-built + design

Voor meer informatie of een demo van de VR toepassing, neem contact op met Freek Lovink via freek.lovink@smart-ais.com.

 Smart AIS Standaard logo zonder achtergrond

Voor meer informatie over Smart AIS: smart-ais.com.